Strømleverandør

Strøm og markeder

Strøm er kjernen i samfunnet. Det er vanskelig å si noe annet. Alt som skjer i dag skjer på grunn av strøm. Det er ikke mulig å gjøre noe som helst uten strøm. Skal du kjøre en bil så kan du det uten strøm. Da er du avhengig av at bilen din har bensin eller diesel. Flere og flere biler bruker strøm, hvor da disse tilfellene opplagt krever strøm. Skal du på en tur i skog eller mark så trenger du heller ikke strøm, om du ikke er avhengig av mobil eller GPS.

Derimot skal du på jobb så er det nesten ingen av oss som jobber uten å ha en PC eller en mobil i hånden. I den grad du bruker penger så er det helt opplagt at du bruker penger på en helt unik måte. Hvor mange bruker penger og hvor mange bruker ikke penger? Det er interessant å se i lys av hvor mye strøm de bruker. Det er ofte slik at det er en korrelasjon mellom inntekt, bosted og strømbruk. Spar så mye strøm du kan.

Hvordan fungerer strømmarkedet?

Norge produserer mye billig strøm. Vi produserer mer strøm enn det vi bruker. Så å si all strømmen vi produserer kommer fra vannkraft. Det er ikke uvant å se vannkraftverk når man kjører rundt. Spesielt fossefall i rør er vanlige syn. Norge produserer så mye strøm fra vann at vi produserer mest i Europa. Norge har også dammer og innsjøer som produserer strøm når vi slipper vannet ut av dammene eller innsjøene. Disse vannmagasinene produserer strøm etter hvor mye vann som er i de. Når det regner og det er snøsmelting kommer det så mye vann i magasinene at man må slippe opp. Strømprisen er lav når vi har masse vann å slippe ut og høy når det er mindre vann å slippe ut.

Strøm er ferskvare

Det går an å lagre strøm på batterier, men måten strømmarkedet fungerer på er ikke strømlagring et alternativ for strømproduksjon på slike nivåer som vi snakker om nasjonalt. Det er vannmagasinene som gjør at vi har kontinuerlig strøm. Istedenfor å lagre strøm på batterier lagrer vi vann i magasinene rundt omkring i Norge. Når vi trenger mer strøm enn det som genereres gjennom andre naturlige fall slipper vi ut mer vann fra magasinene.

I Norge bruker vi mest strøm om vinteren. Strømmen er ofte dyrere om vinteren. Det er derfor viktig at de som produserer strøm har nok vann i magasinene sine når vinteren kommer slik at det ikke blir manko på strøm når den trengs som mest. Vannmagasinene avhenger av fall. Jo høyere fall jo mer energi har vannet ved hjelp av tyngdekraften. Med andre ord, jo høyere fall jo mer strøm. Regner det mye på Østlandet spiller ikke dette noen rolle for strømprisene dine. Vannmagasinene ligger der hvor det er fall, og det er ikke på Østlandet.